line L line R
 
line2 line2
 

12 รายการสินค้าล่าสุด

สินค้า - ไก่รุ่นตัวเมียอายุ 4 เดือนครึ่ง
สินค้า...พม่าม้าล่อรำวง 22/09/2557
ชุดจัดหนักจากเมืองลอง


สินค่า-ไก่แม้นใช้ตอเก่ง ไอ้เคราเรดาห์ 2.5
ไอ้ภูพาน้อย ตัวนี้ 2.6
สินค้า-ไก่พม่าคัดเกรดเจ้าส่องกล้อง


ไอ้ทองดำ. รอย 2.6kg ลูกแซม ตอนนี้หนัก 2.7 kg ชนะวันนี้ข้างละห้าพันอันสี่เป็นต่ออันแรก 5-1 ยาวจนชนะ