line L line R
 
line2 line2
 

นักเรียนโรงเรียนบ้านตะแบกงามที่ได้รับทุนการศึกษา

เมื่อครั้งที่เราพี่น้อง ร่วมบริจาค โครงการตลาดไก่ชน การกุศล
ผมกับพี่พรชัยเป็นตัวแทนไปบริจาคครั้งนั้น เราปันเงินส่วนหนึ่งกระจายให้กับน้องๆๆที่ยากจนจำนวนมาก ไม่เพียงพอ
แต่เหลืออยู่ 1 หมื่นไปดูครับ ว่าทางโรงเรียนบ้านตะแบกงาม นครสวรรค์ มีข้อความมาว่างัยบ้าง มีใครได้ทุนการศึกษาบ้าง

นักเรียนโรงเรียนบ้านตะแบกงามที่ได้รับทุนการศึกษา
 จำนวน 1000 บาททั้งหมด 10 คนรวมทั้งสิ้น 10000 บาท จากWebsite ตลาดไก่ชน


1. เด็กชายณัฐชนนท์ แซ่เจ็ง ชั้น ป.1 จำนวน  1000 บาท
2. เด็กชายกฤษฎา  บุญมา ชั้น ป.1 จำนวน  1000 บาท3.เด็กชายชนาธิป  อินสกุล  ชั้นป.3  จำนวน  1000 บาท4. เด็กหญิงสุจิตรา  สังข์ทอง ชั้นป.5 จำนวน 1000 บาท5. เด็กหญิงชนิสรา  ใจเย็น ชั้นป.4 จำนวน 1000 บาท


6. เด็กชายภูมินทร์  พิมพ์สังข์  ชั้นป.5 จำนวน 1000 บาท
7. เด็กชายวรวิทย์  อย่างสวย ชั้น ป.6  จำนวน 1000 บาท8. เด็กชายกฤษฎา  โพธิน ชั้นม.1 จำนวน 1000 บาท
9. เด็กชายเฉลิมพล วงสามี ชั้นม.3 จำนวน 1000 บาท10. เด็กชายอนุรักษ์  แสนโคตร ชั้น ม. 3  จำนวน 1000 บาท
ด้่านล่างเป็นข้อควาามจากโรงเรียนถึงเวปไซด์ตลาดไก่ชนและพี่ๆๆทุกท่านที่ร่วมทำบุญครับ
เด็กๆ ทุกคนที่ได้รับทุนล้วนแต่มีฐานะยากจน การเป็นอยู่ต้องประหยัดมัธยัธ มีความลำบากแตกต่างกันไป  แต่ทุกๆคนมีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย มีน้ำใจต่อเพื่อนนักเรียนและคุณครูทุกคน โรงเรียนเราจึงเห็นสมควรให้ได้รับทุนคนละ 1000 บาท จากทางเวปไซต์ ตลาดไก่ชน ที่มอบอำนาจการตัดสินใจให้ทุนแก่คณะครูและผู้อำนวยการเป็นผู้คัดเลือเด็ก   ทางผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนที่ได้รับการอนุเคราะห์ฝากบอกขอบพระคุณอย่างยิ่งและจะใช้ เงินที่ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดแก่การศึกษา

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

 

กระผมขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ร่วมกันบริจาค เห็นน้องๆที่ยากจนจริงๆได้รับเงินของพี่ๆแล้ว อิ่มบุญกันถ้วนหน้าครับ

กระผม นุ ในนามเวปมาสเตอร์ ตลาดไก่ชน ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ

 

15 ธ.ค. 2011 20:37

back
 
BANNER 500x157
ติดต่อ 081-848-5875